Aandacht voor Financiële Gezondheid, in tijd van corona

Betaalbaar wonen en betaalbaar blijven wonen

We hebben allemaal een dak boven ons hoofd nodig, maar dat dak wordt maar duurder en duurder. Wonen is tegenwoordig zo simpel niet meer en dat komt door een opeenstapeling van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. En die treffen elke generatie op hun eigen manier. Tijd om een plan te trekken, om straks toch geld over te hebben voor de woonwensen van je dromen.

Wonen was in de vorige eeuw nog een vrij eenvoudig financieel vraagstuk. Voor de mensen met een klein inkomen was er voldoende sociale woningbouw. Mensen die regelmatig van standplaats wisselden, huurden in de vrije sector. En anders – als het maar even kon – kocht je een huis. Daarvoor nam je een hypotheek, waarin je meteen alle bijkomende kosten meenam, de rente trok je af van de belasting. Steeds vaker werd dat de maximale renteaftrek, want de aflossingsvrije hypotheek werd in de hoogtijdagen van de jaren negentig een populaire hypotheekvorm.

20 jaar later staat de vlag er op woongebied heel anders voor. De huizenmarkt is danig verstoord, de fiscale mogelijkheden voor het kopen van een huis zijn flink beperkt. Deze ontwikkelingen kunnen stevig ingrijpen op het maandbudget van de gemiddelde Nederlander.

Verstoorde woningmarkt
Het is geen overdrijving om te stellen dat de woningmarkt in Nederland behoorlijk uit balans is geraakt. Het woningtekort is torenhoog, zeker in de sociale sector. Huizenprijzen stijgen de pan uit (alweer!) en trekken de huurprijzen in de vrije sector in hun dolle vlucht mee naar boven. Huren associëren we daardoor steeds meer met scheefwoners en expats – anderen kunnen de huidige huren bijna niet meer betalen. Althans, niet zonder huursubsidie of het delen van woningen met meer mensen. Dat laatste zien we vooral in grote steden steeds vaker gebeuren, onder jongeren en gezinnen. Ook het aanbod aan goede koopwoningen wordt elke maand schraler, en dat jaagt de huizenprijzen alleen maar verder op.

“20 jaar later staat de vlag er op woongebied heel anders voor. De huizenmarkt is danig verstoord, de fiscale mogelijkheden voor het kopen van een huis zijn flink beperkt.”

Beperkte fiscale mogelijkheden voor koophuizen
Door de gestegen huizenprijzen staan weliswaar steeds minder (aflossingsvrije) hypotheken onder water, maar de financiële crisis van 2008 heeft genoeg gevolgen gekregen die wél blijvend zijn. Vooral het fiscale regime voor koopwoningen is aanmerkelijk versoberd. Alleen de rente van annuïteitenhypotheken is nog aftrekbaar – en dat maximaal 30 jaar. Ook zijn er grenzen gesteld aan de hoogte van het hypotheekbedrag. Maximaal bijlenen om alle bijkomende kosten af te dekken is er niet meer bij. Daardoor moeten mensen altijd eigen geld (of overwaarde) inbrengen om een hypotheek te kunnen afsluiten. Onder de oudere werkende generaties ligt de risicogroep vooral bij de veertigers en vijftigers die deze eeuw een aflossingsvrije hypotheek hebben afgesloten, nog weinig overwaarde hebben opgebouwd en daarnaast zo royaal hebben geleefd dat ze weinig spaarcenten hebben overgehouden.

“Onder de oudere werkende generaties ligt de risicogroep vooral bij de veertigers en vijftigers die deze eeuw een aflossingsvrije hypotheek hebben afgesloten .”

Door de kat of de hond gebeten
Moeilijker wordt het voor de jongeren die starten op de woningmarkt. Voor hen is het alsof ze door de kat of de hond worden gebeten. Huren? Sociale woningbouw is ontoegankelijk, de vrije sector onbetaalbaar. Kopen? Als je net bent afgestudeerd met een studieschuld, moet je de vraag naar eigen geld in veel gevallen negatief beantwoorden. Op welke manier kunnen ouders hier inspringen? Of zijn er andere mogelijkheden? Dus op welke manier kan deze jongere generatie toch uitvliegen?

“Dan ben ik blij als ik weet dat gecertificeerd financieel planners het inzicht kunnen bieden dat nodig is om heldere keuzes te maken. Keuzes waar mensen met het hoofd én het hart achter kunnen staan.”

Breder kijken dan alleen wonen
Dan ben ik blij als ik weet dat gecertificeerd financieel planners het inzicht kunnen bieden dat nodig is om heldere keuzes te maken. Keuzes waar mensen met het hoofd én het hart achter kunnen staan. Doordat de financiële planner breder kijkt dan alleen de betaalbaarheid van een hypotheek. Houd je als ervaren zzp’er bijvoorbeeld wel rekening met arbeidsongeschiktheid nu je wat ouder wordt? Een financieel planner kijkt bovendien niet alleen naar wat je je nu kunt veroorloven, maar ook naar wat bijvoorbeeld over vijf jaar wél mogelijk is, doordat je nu gaat sparen voor dat eigen geld. Als je je levensdoelen maar helder krijgt.

Betaalbaar wonen en betaalbaar blijven wonen