Aandacht voor Financiële Gezondheid, in tijd van corona

Persbericht: ‘Maak advieskosten voor pensioen fiscaal aftrekbaar voor consument’

“Pensioen is echt een zorg van nú” Amsterdam 5 november- Steeds minder Nederlanders kunnen vanzelfsprekend rekenen op een pensioen, laat staan een pensioen dat hoog genoeg is. Dat constateert Rob van den Aker aan de vooravond van de Pensioen3Daagse.

Dat constateert Rob van den Aker aan de vooravond van de Pensioen3Daagse. De voorzitter van FFP, de beroepsvereniging van gecertificeerd financieel planners, wijst een reeks ontwikkelingen als oorzaak aan, zoals de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de stijgende AOW-leeftijd en het jaar na jaar uitblijven van pensioenindexatie. “Het pensioen is al lang geen zekerheid meer en dus moeten zelfs mensen met een vaste baan over hun pensioen nadenken. Want stel dat je maar de helft krijgt van het pensioen dat je denkt te krijgen, wat moet je dan laten in de toekomst? Pensioen is daarmee echt een zorg van nú geworden. Aandacht voor deze financiële bewustwording bij de consument staat dan ook hoog op onze agenda. Daarnaast zijn overheid en werkgevers in de positie om extra aandacht voor de oudedagvoorziening bij de consument te faciliteren.”, aldus Van den Aker.

De Pensioen3Daagse – dit jaar van 6 t/m 8 november – zet het pensioen jaarlijks in de schijnwerpers, steeds met een ander thema. Voor Van den Aker staat wel vast wat het thema van dit jaar is, als het aan zijn beroepsvereniging FFP ligt. “Over je pensioen hoefde je je als Nederlander vroeger niet zo’n zorgen te maken, want we hadden het goed geregeld”, zegt Van den Aker. “Maar die pensioenzekerheid staat sterk onder druk. Steeds meer Nederlanders hebben straks een pensioentekort. Daar moet snel maatschappelijke aandacht voor komen, anders is het voor veel mensen te laat.” De overheid kan dit doen door fiscaal te faciliteren en advieskosten voor de consument aftrekbaar te maken. Daarnaast zien we dat werkgevers ook meer doen om zorg voor later te stimuleren bij hun werknemers. Steeds meer werkgevers zetten voor hun werknemers een financieel planningstraject in als onderdeel van hun arbeidsvoorwaarden: dat juichen we zeker toe.”

FFP ziet een samenspel van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen ten grondslag liggen aan die toenemende onzekerheid rondom het pensioen. Door de vergrijzing staat de betaalbaarheid van de AOW al langer onder druk, met als gevolg dat de AOW-leeftijd nu al enkele jaren in stappen stijgt. Aanvullende pensioenen worden door tegenvallende beleggingsresultaten in veel gevallen al jaren niet meer geïndexeerd, wat straks tot lagere uitkeringen leidt. Door de snel toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt bouwen intussen steeds meer mensen minder of zelfs helemaal geen pensioen op. Tot slot ligt er een pensioenakkoord in het verschiet waarin overheid en sociale partners zullen besluiten tot een minder zeker pensioen en meer individuele keuzemogelijkheden. Daarmee komen ook voor de mensen met een vaste baan belangrijke zekerheden te vervallen.

Campagne
FFP voert momenteel campagne om Nederlanders bewust te maken van het feit dat in deze samenleving meer zelfredzaamheid van hen wordt verwacht, óók op financieel gebied. “Als je in onze tijden financieel gezond wilt blijven, moet je nu al aan je toekomst denken. Dat is onze boodschap aan de Nederlander”, aldus Van den Aker. “Een financiële health check is daarom helemaal geen gek idee. Dat geldt ook voor de 1,2 miljoen ondernemers die hun pensioen zelf moeten regelen. Hoe kun je dat ooit zelf adequaat doen als relatieve buitenstaander in lastige materie? Een financieel planner kan je helpen met een goede planning waarmee je je kunt wapenen tegen de financiële onzekerheden van de toekomst. Zeker op pensioengebied is dat nuttig, want dat gaat wel over het inkomen waar je straks goed van wilt leven.”

Meer informatie over pensioen en financiële gezondheid is te vinden op de FFP-campagnesite ‘financieelgezond.ffp.nl’. Daar is ook het nieuwe Pensioenplan van Nibud, opgesteld mede in samenwerking met FFP, te vinden. Plus tips waarmee mensen zichzelf kunnen voorbereiden op een gesprek met een financieel planner.

Persbericht: ‘Maak advieskosten voor pensioen fiscaal aftrekbaar voor consument’