Aandacht voor Financiële Gezondheid, in tijd van corona

Meer financieel inzicht hard nodig voor jongere generaties

Natuurlijk leeft de jeugd zonder zorgen. En we voelen ons tegenwoordig jong tot we voorbij de vijftig zijn. En toch stemden de resultaten van een recent FFP/Nibud-onderzoek me niet vrolijk: de helft van de jonge mensen vindt dat ze te weinig inzicht in hun financiële toekomst hebben, een derde van hen vindt het zelfs niet belangrijk genoeg. En dat terwijl er heel wat maatschappelijke en politieke veranderingen gaande zijn die van grote invloed zijn op de bestedingsruimte van met name de jongere generaties. Is lekker leven zonder zorgen wel zo slim? Tijd om in actie te komen!

Je zou kunnen zeggen dat het van alle tijden is: jonge mensen die genieten van het leven en zich niet drukmaken om hun pensioen, hun woonlasten en straks de zorg voor hun kinderen én hun ouders. Ik gun ’t ze van harte, maar de realiteit van vandaag leert dat juist de jonge generaties financieel heel wat voor hun kiezen gaan krijgen. Een recent onderzoek van Tilburg University sprak boekdelen: de huidige dertigers zijn voor het eerst slechter af dan hun ouders.

“Ik gun ’t van harte een zorgeloos leven, maar de realiteit van vandaag leert dat juist de jonge generaties financieel heel wat voor hun kiezen gaan krijgen.”

Daar zijn tal van oorzaken voor. Op de flexibele arbeidsmarkt van vandaag kennen weinig jonge mensen nog het genoegen van een fulltime-baan in vast dienstverband, compleet met collectieve pensioenregeling. Ze werken steeds vaker part-time en gaan van tijdelijk contract naar tijdelijk contract – of ze zijn zzp’er. In al die gevallen moeten ze zelf in hun oude dag voorzien. En nu een pensioenakkoord steeds dichterbij komt waarin het pensioen in vergaande mate wordt geïndividualiseerd, moeten niet alleen jongeren, maar ook de werkende generatie van dertigers en veertigers zich eens achter de oren krabben.

En dat is niet de enige financiële uitdaging voor de jeugd. Het wordt steeds moeilijker om te betaalbaar huis te vinden. Voor een hypotheek moet je tegenwoordig eigen geld meenemen, en dat hebben lang niet alle jonge mensen. Het wordt lastiger als je ook nog een studieschuld meeneemt je werkzame leven in. Huren dan maar? De huurprijzen zijn de laatste jaren sterk gestegen als gevolg van het huizentekort. We zien nu al dat twintigers en dertigers in grote steden samen huizen kopen om dan maar in een soort studentenhuis-achtige constructie te gaan wonen. Ook blijven jongeren steeds langer thuiswonen.

En de ouders die hun kinderen maar niet het huis zien uitgaan? Kunnen die geen bijdrage leveren? Sommige wel, maar genoeg mensen van de oudere werkende generatie worstelen zelf met hun financiën. Ook later in hun carrière raken mensen hun vaste baan kwijt of ze hikken tegen de aflossingsvrije hypotheek aan die ze ooit afsloten, in alle vertrouwen op een alsmaar stijgende beurs. Niet voor niets zijn de banken onlangs begonnen met een campagne die vervroegd aflossen moet stimuleren.

“Deze samenleving vraagt in toenemende mate zelfredzaamheid van de Nederlander – ook financiële zelfredzaamheid. Maar zijn we allemaal wel zo zelfredzaam?”

Steeds meer vijftigers en zestigers worden bovendien geconfronteerd met de zorg voor hun eigen ouders. Die moeten langer in hun eigen huis blijven wonen en genieten niet meer de vanzelfsprekende zorg van een bejaardenhuis. Een dag minder werken om mantelzorg aan een ouder – of een vriend of goede buur – te verlenen komt steeds vaker voor. Ook dat maakt de ruimte krapper die ouders hebben om hun kinderen een zetje te geven.

Met andere woorden, deze samenleving vraagt in toenemende mate zelfredzaamheid van de Nederlander – ook financiële zelfredzaamheid. Maar zijn we allemaal wel zo financieel zelfredzaam? Het FFP/Nibud-onderzoek laat zien dat de helft van de jongeren vindt dat ze te weinig inzicht in hun financiële toekomst hebben. Een derde is er zelfs niet eens mee bezig. Daarnaast heeft een op de drie jongeren te weinig inzicht in zijn of haar pensioen. Dat geldt ook voor hun belangstelling in de financiële toekomst voor hun kinderen. Dat voorspelt weinig goeds voor de toekomstige financiële gezondheid van de jongste generaties.

“Met de vraag ‘Hoe financieel gezond ben jij?’ gaan we dit najaar de jongere én oudere generaties prikkelen om eens goed naar hun financiën te kijken.”

Toch zie ik hoop in de resultaten van het onderzoek. Voor de oudere generaties is de financiële toekomst van hun kinderen juist van het grootste belang – samen met die aflossingsvrije hypotheek… En waar ouderen nog denken dat ze best hun eigen financiële boontjes kunnen doppen, vindt een groot aantal jongeren dat zij best professionele hulp kunnen gebruiken. Ze hebben er alleen nog niet concreet om gevraagd.

Met de vraag ‘Hoe financieel gezond ben jij?’ gaan we dit najaar de jongere én oudere generaties prikkelen om eens goed naar hun financiën te kijken. En hopelijk kunnen we hen daarin nader tot elkaar brengen. Want jongeren staan voor de grote financiële uitdagingen van deze tijd en ouderen willen hen daarbij graag helpen, zo leiden wij af uit het FFP/Nibud-onderzoek.

Door financiële planning kunnen ouders en kinderen goede beslissingen nemen over de manier waarop ze hun geld vandaag en morgen besteden. Inzicht is de eerste stap naar blijvende financiële gezondheid. Gaan we in Nederland daarvoor in de bres springen?

Rob van den Aker
Voorzitter Bestuur FFP

Meer financieel inzicht hard nodig voor jongere generaties